Home

การดูดเสมหะผู้ป่วยเจาะคอ

วิธีดูดเสมหะจากท่อหลอดลมคอผู้ป่วย - YouTub

การดูดเสมหะ เป็นสิ่งจำเป็นและเป็นวิธีการที่สำคัญที่สุดที่จะนำเชื้อโรคเข้าสู่ผู้ป่วยได้ ในทางปฏิบัติทั่วไปมักจะไม่ให้. 1. การดูดเสมหะจากท่อหลอดลมคอสามารถท้าได้โดยใช้ลูกยางแดง หรือใช้สายที่ต่อกับเครื่องดูดเสมหะ โดย 1. 1.1 การใช้ไอน้ำจะช่วยทำให้น้ำมูกและเสมหะในช่วงอก จมูก และคอแตกตัวออก ซึ่งจะทำให้เสมหะถูกขับออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น สำหรับ.

ขั้นตอนการเจาะคอ. การเจาะคอทำได้โดยการฉีดยาชาหรือให้ผู้ป่วยดมยาสลบก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับภาวะของผู้ป่วยด้วย สำหรับรายที่. การเจาะคอ (Tracheostomy) คือการเจาะเปิดรูตั้งแต่ด้านหน้าของลำคอเข้าไปถึงหลอดลม เพื่อต่อเครื่องช่วยหายใจทางท่อเจาะคอเข้าไปสู่หลอดลม ซึ่งจะช่วยให้. การเจาะคอ(Tracheostomy) เป็นวิธีการรักษาโดยการเปิดรูบริเวณหน้าลำคอ เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการหายใจสามารถหายใจได้สะดวกมากขึ้

โรค & การดูแล วิธีการดูดเสมหะ ผู้ป่วย. โดย พยาบาลวิชาชีพ รัชดาภรณ์ หงษ์ทอง · 23 มกราคม 202 วิดีโอสอนการดูดเสมหะทางท่อเจาะคอ แก่ผู้ป่วยและญาติเมื่อต้องกลับ. 1. เครื่องดูดเสมหะ 2. หูฟัง 3. สายดูดเสมหะที่สะอาดปราศจากเชื้อ ผู้ใหญ่ใช้เบอร์ 14-16 เด็กใช้เบอร์ 8 - 10 4. ออกซิเจนและสายยางเหลือง 5

Palliative Care การดูดเสมหะในผู้ป่วยเจาะคอ เวชกรรมสังคม

การ เจาะคอ คือการสร้างทางติดต่อระหว่างท่อลม (trachea) กับผิวหนังบริเวณด้านหน้าของลำคอ เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น โดยจุดประสงค์ในการเจาะ. การเจาะคอ คือการสร้างทางติดต่อระหว่างท่อลม (trachea) กับผิวหนังบริเวณด้านหน้าของลำคอ เพื่อให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวกขึ้น โดย.

เพราะไม่ใช่เครื่องช่วยหายใจทุกรุ่นที่จะสามารถนำมาใช้งานได้ในผู้ป่วยเจาะคอ ดังนั้นท่านควรได้รับการแนะนำจากแพทย์ หรือ. เทคนิคการเจาะคอ. การเจาะคอสามารถทำได้ในกรณีฉุกเฉิน หรือ ไม่ฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ และสภาวะของผู้ป่วย ในกรณีฉุกเฉิน.

การเจาะคอ ทำไปเพื่ออะไร ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยจริงหรือ แล้วถ้าไม่อยากเจาะคอ มีหัตถการวิธีอื่นอีกหรือไม่ เรามีคำตอบ 2.17 ดึงสายออกหรือหยุดดูดเสมหะทันที ถ้าผู้ป่วยมีอาการเขียว หายใจลำบาก แสดงสีหน้าซึ่งบ่งถึงการมีปัญหาทางการหายใจ หัวใจเต้น. การดูแลผู้ป่วยเจาะคอ จัดท าโดยตึกตา หู คอ จมูก โรงพยาบาลพิจิตร โทร. 056-611355 ต่อ 2502 การท าความสะอาดท่อเจาะค

Siriraj E-Public Librar

 1. ญาติผมป่วยหนัก หมอให้เจาะคอ จะเจาะดีไหม ไม่อยากให้ทรมาน.... คำถามแบบนี้มีบ่อย ผมเลยอยากเล่าความรู้สึกของผมที่มีต่อการเจาะคอให้ฟัง ความ.
 2. ภาพจริงของผม ระหว่างการเจาะคอ ในรูปผมกำลังใส่ท่อเข้ เป็นท่อเหล็กครับ การดูแลหลักๆ คือการคอยดูดเสมหะ และการทำความสะอาด.
 3. การเจาะคอ ถูกต อง และเหมาะสม เช น การดูดเสมหะ ไม ให ท อตัน การให น้ํา และความชื้นที่พอเพียง เป นสิ่งสําคัญ ใน.
 4. การดูแลท อหลอดลมคอหลังการเจาะคอ ด วยลูกยางแดง หรือใช เครื่องดูดเสมหะ การดูดแต ละครั้งไม ควรนานเกิน 10 วินาที.
 5. เสมหะจะได้น้อยลง และมีแรงขับเสมหะ การเจาะคอผู้ป่วย อันตารายมากไหม . ทำความเข้าใจเรื่องการเจาะคอไปด้วยกั
 6. ขั้นตอนการทำความสะอาดท่อเจาะคอ 1. ล้างมือให้สะอาดหมุนปุ่มล็อคขึ้นด้านบนจับปีกท่อชั้นในแล้วดึงท่อออกตามแนวโค้งของท่
 7. การเปลี่ยนท่อหลอดลมคอในผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ อุปกรณ์ 1. ท่อหลอดลมคอที่ท าความสะอาดแล้ว 2. เชือกผูกท่อหลอดลม 3

คุณแม่อายุ75 นอนติดเตียง เสมหะเยอะมาก ใครพอมีวิธีแนะนำบ้าง. ความหมายของการดูดเสมหะ 2 ท่อเจาะหลอดลม (TT) ท่อที่ใส่ เข้าไปในหลอดลมคอทางแผล ผ่าตัดเปิ ดผิวหนังจากบริ เวณคอเข้าไปในหลอดลมคอ. ท่อเจาะคอ Portex - (Suctionaid) มีสายดูดเสมหะ (100/870) Blue Line Ultra (Suctionaid) tube with profile Soft-Seal Cuff (ราคาต่อ 1 ชุด) ฿ 2,500 ฿ 2,50 การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจและทางท่อเจาะคอ ช่วยให้สามารถดูดเสมหะที่อยู่ในทางเดินหายใจส่วนล่างออกมาได้ง่าย โดยเฉพาะใน.

การดูดเสมหะผู้ป่วยที่บ้าน - YouTub

จากการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งการใส่เครื่องช่วยหายใจนั้น7,700,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยปอดอักเส Nonthaburi Health Care นนทบุรีเฮลท์แคร์ ศูนย์พักฟื้นคนชราและผู้ป่วย ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะพักฟื้นบริการดูแลตลอด 24 ชั่วโมง nonthaburihealthcare.co

เสมหะ ถุงมือ น ้าเกลือ โดยขนาดของสายดูดเสมหะต้องไม่เกินครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเจาะ คอ วิธีการดูดเสมหะท าโดย 1 - การดูแล เช็ดตัวปูเตียง ลดไข้ สุขอนามัย- การดูแลแผลกดทับ - การดูแลด้านอาหาร - การปฐมพยาบาล- ผู้ป่วยเจาะคอ ดูดเสมหะ (Suction ผู้ป่วยเจาะคอ การฝั่งเข็มคุมกำเนิด เเล้วทำให้ประจำเดือนไม่มา จะส่งผลกับร่างกายเราทางด้านใดบ้างมากน้อย เพียงใด ผลข้าง.

ThaiNurseClub : การดูดเสมหะทางท่อช่วยหายใจและท่อเจาะค

- ดูดเสมหะ ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อในปอด หรือผู้ป่วยที่มีเสมหะคั่งมากๆที่ไม่สามารถไอออกได้ด mmp12-1 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ: แนวทางการดูแลเพื่อ ป้องกันปอดอักเสบจากการส าลักในผู้ป่วย ที่ใส่คาท่อหลอดลมคอและสายยางให้อาหา 2.การเจาะเยื่อระหว่างกระดูก Cricoid และกระดูก Thyroid เป็นหัตถการที่ใช้เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ในกรณีที่ไม่สามารถใส่. การให้บริการผู้ป่วยใน; พรีเมี่ยมคลินิก หู คอ จมูก (premium clinic) การให้บริการผู้ป่วยนอก. คำแนะนำการรับการตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมู จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ศัลยกรรม และของใช้ผู้ป่วย.

เสมหะ (Sputum) หมายถึง ส่วนผสมของน้ำลาย และเมือกที่ขย้อนออกมาเมื่อคุณไอ ในบางครั้งอาจพบว่าก้อนเสมหะนั้นมีเลือดปนอยู่ด้วยซึ่งสามารถเห็นได้. ชุดล้างแผลผู้ป่วยเจาะคอ Y-cut ( Tracheostomy Set ) [1] เครื่องดูดเสมหะและอุปกรณ์ Suction [20] เครื่องดูดเสมหะ (Suction ) [8 หรือว่าการเจาะคอจะช่วยให้ดูดเสมหะได้ง่ายขึ้นรึเปล่า ผมรับรู้ได้ทันทีว่าญาติกำลังอยู่ในภาวะยากลำบากและอาจต้องการ. การทำความสะอาดท่อหลอดลมคอ วัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการอุดตัน และการติดเชื้อในท่อหลอดลมคอ อุปกรณ์ 1. ภาชนะใส่น้ำ 2

การดูดเสมหะ เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วย ที่มีเสมะหะมาก หรือ ผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอ หากเรามีวิธีการไม่ถูกต้อง จะมาถึงภาวะ. เสมหะ หรือ เสลด (Sputum) เป็นสารเมือกที่สร้างขึ้นจากต่อมมูก และเซลล์กอบเลท ของทางเดินหายใจตั้งแต่หลอดลมคอถึงหลอดลมฝอย มีประมาณ 10-100 มิลลิลิตร/วัน. ผ้ายางสำหรับปูเตียง ใช้ปูบนเตียงคนไข้ กันเปื้อนปัสสาวะ , อุจจาระ สามารถทำความสะอาดได้ ขนาดผ้า 90x180 ซม

3.1 นิสิตมีความมั่นใจในการดูดเสมหะ 75 3.00 5.00 4.4400 .73961 มาก 3.2 นิสิตเกิดความช านาญในการดูดเสมหะ 75 3.00 5.00 4.3333 .79412 มาก รวม 75 3.00 5.00 4.3866 .75146 มา ญาติวางผู้ป่วยลงบนเตียง ผู้ป่วยเป็นชายชราหายใจหอบ ไอเป็นพักๆ มีเสียงเสมหะในคอ แต่ไอไม่ออก รูปร่างผอมมาก (เกือบถึงขนาดที่. การดูแลผู้ป่วยการรักษาด้วยออกซิเจนเป็นการ การดูดเสมหะ หมายถึง การใช้สายยางดูดเสมหะที่ หลอดลมคอ เพื่อช่วยให้เสมหะอ่อน. การอบรมดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 5 วัน #เนื้อหาการอบรม -การวัดสัญญาณชีพ -การดูดเสมหะทางท่อเจาะคอ -การทำแผนท่อเจาะคอ -การล้างท่อเจาะคอ -การ. มีปัญหาเสมหะมีมากและเหนียวคุณหมอจะเจาะคอ แต่ครอบครัวกังวลเกี่ยวกับการเจาะคอ. จะให้คำแนะนำเพื่อความเข้าใจอย่างไรดีค่

การดูแลผู้ป่วยคาท่อเจาะค

 1. ผู้ป่วยที่เจาะคอแล้วสามารถกลับมาพูดได้ตามปกติไหมคะ ทำความเข้าใจเรื่องการเจาะคอไปด้วยกัน ญาติผมป่วยหนัก หมอให้เจาะคอ.
 2. เป็นสายใช้ดูดเสมหะผู้ป่วยเป็น Sterile ช่วยลดการระคายเคืองต่อเยื่อบุหลอดลมได้เป็นอย่างดี สายทำจาก พลาสติก PVC เกรดทางการแพทย์ สินค้าขายเป็น แพ็ค 1.
 3. 2.ดูดเสมหะโดยใช้หลัก Sterile technique . 3. 7.ทำความสะอาดแผลเจาะคอ ทุก 12 ชั่วโมง และ PRN. 8. การดูแลผู้ป่วยที่ใส่สายสวนปัสสาวะ.
 4. ภาระการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ต้องพึ่งพาผู้ดูแลตลอดเวลานั้น เป็นงานที่เหน็ดเหนื่อย ใช้เวลามาก และ.
 5. วารสารกองการพยาบาล 76 ปีที่ 38 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2554 The Approach to Risk Management of Respiratory Arrest Patients in Operating Room Rajaviti Hospital : A Guideline Development for Patients with Tracheostom
 6. 1.3.3. ดูดเสมหะ ดูดลมออกจาก cuff pressure ก่อนถอดท่อช่วยหายใจ. 1.4. การดูแลแผลเจาะคอ. 1.4.1. hygienic hand washing. 1.4.2. สวมอุปกรณ์ป้องกันร่างกายอย่างถูกต้อ

การป้องกันการติดเชื้อที่เกิดจากการเจาะค

เครื่องผลิตออกซิเจน 10 ลิตร ยี่ห้อ yuwell รุ่น 7F-10W อัตราการไหล 1-10 ลิตรต่อนาที สามารถพ่นยาได้ สำหรับผู้ป่วยเจาะคอ (เลือกรายการแถม. เตียงระบบไฟฟ้า 5 ฟังก์ชั่น โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กแบน และเหล็กท่อด้วยวิธีการ Cold-Rolled Steel เคลือบด้วยสารป้องกันไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Spray) มีพนักกั้นทั้ง 2. ศูนย์ดูแลสุขภาพประชารักษ์เนอร์ซิ่งโฮม. รับดูแลผู้สูงอายุป่วยอัมพฤกษ์/ อัมพาต ผู้ป่วยให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยเจาะคอ ผู้ป่วยหลังการผ่าตัด.

2. ดูแลให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะผู้ป่วยเจาะคอ ทำแผลกดทับพลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง 3 ดูดเสมหะทางท่อในผู้ป่วยเจาะคอ ทางปาก และทางจมูก; ทำอาหารปั่นตามหลักสูตรโภชนาการ; ยกผู้ป่วยขึ้น-ลงวีลแชร์ ด้วยความปลอดภั

พลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ ยี่ห้อ Sos Plus(Waterproof and Transparent)คุณสมบัติพลาสเตอร์ปิดแผลกันน้ำ ยี่ห้อ Sos Plus ( Waterproof and Transparent )สำหรับปิ.. ถอดท่อชั้นในของท่อเจาะคอ 6 การดูดเสมหะ 6.1 พิจารณาดูดเสมหะเมื่อปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้ 1) ก่อนพลิกตัวผู้ป่วยหรือจัดท่า. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดไปป์ไลน์ สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั... เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดไปป์ไลน์ สามารถควบคุมแรงดูดได้ตั.. • อาหารปกติ 3 มื้อ (คาว-ผลไม้) • ตรวจสุขภาพ และ วัดสัญญาณชีพ (วัดไข้, อัตราการหายใจ, ความดันโลหิต, อัตราการเต้นหัวใจ), ความอิ่มตัวของออกซิเจนใน. ในผู้ป่วยที่เจาะคอมีท่อหายใจ ให้ดูดเสมหะในหลอดลมคอก่อนเพื่อป้องกันผู้ป่วยไอ จากการมีเสมหะมาก ขณะให้อาหารทางสายยาง.

11 วิธีรับมือไอมีเสมหะ เคลียร์ทางเดินหายใจให้โล่งขึ้น Hd

 1. เสมหะลงปอด ทารก ปอดอักเสบ ปอดบวม. ระวังให้ดี เสมหะลงปอด ทารก เห็นลูกไออย่าคิดแค่ว่า อากาศเปลี่ยน ลูกแค่เป็นหวัด สังเกตดี ๆ ลูกอาจมีความ.
 2. การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อเจาะคอ +++ ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ จำเป็นต้องได้รับการดูแลในเรื่องของการดูดเสมหะและการทำแผล.
 3. 1. การควบคุมอาหารและทานยาอย่างต่อเนื่อง 2. ผู้ป่วยเจาะคอ ใช้เครื่องช่วยหายใจ(bipap) ดูดเสมหะ 3. ล้างไตทางหน้าท้อง (capd) 4
 4. 2. ทราบถึงแนวทางการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทรวงอกที่มีความรุนแรงและมีอันตรายถึงชีวิต (Immediate Life-threatening Chest trauma) 3
 5. การเจาะคอ การอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งกล่องเสียง หรือท่อลมตีบ, ผู้ป่วยที่มีภาวะหยุด.

ฉันดมยาสลบผู้ป่วยเจาะคอด้วยการวินิจฉัยว่าเป็น Obstructive Sleep Apnea. เป็นผู้ป่วยชายหนุ่ม น้ำหนัก 136 กก. ตอนนี้ลดลงเหลือ 120 กก ใช้สำหรับดูดเสมหะ เหมาะสำหรับใช้ตามสถานพยาบาล , บ้าน สามารถปรับแรงดูดได้ประมาณ 0.10-0.85 Bar (75-637 mmHg) อัตราการไหลของอากาศ ประมาณ 23 ลิตร / นาที ผลิตภัณฑ์ Flaem. + ดูแลผู้ที่ให้อาหารทางสายยาง เจาะคอ ดูดเสมหะ แผลกดทับ + ดูแลผู้เป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต หัวใจ เบาหวาน ความดั Tag Archives: รับดูแลผู้ป่วย เจาะคอ ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน บริการดูแลผู้สูงอายุ Posted on 8 ตุลาคม, 2017 9 ธันวาคม, 2017 by admi อิงรัก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางนา แบริ่ง ลาซาล - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บางนา-ตราด สุขุมวิท ลาซาล - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ แบริ่ง ลาซาล บางนา - ศูนย์.

กรมการแพทย์ชี้เจาะคออีกหนึ่งวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ควรรู้ remove_red_eye มีความยาวพอเหมาะสำหรับการดูดเสมหะในลำคอเด็ก สามารถนำมาใช้ในผู้ป่วยที่ใช้ท่อเจาะคอทั้งเด็ก และผู้ใหญ่เพื่อดูดเสมหะ. การเจาะน้ำไขสันหลัง (Spinal Tap หรือ Lmbar Puncture) คือการเจาะไขสันหลังช่วงล่างเพื่อนำของเหลวที่เรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงสมองและไขสันหลังมาตรวจวัดระดับ. แท้จริงแล้ว อาการไอ เป็นการตอบสนองของร่างกายเพื่อขจัดสิ่งที่อุดกั้นระบบทางเดินหายใจอย่างเสมหะหรือสิ่งที่ทำให้เกิดการ. ครื่องดูดเสมหะรุ่น 7E-A. ชุดเจาะคอ Trachea set ลมป้องกันแผลกดทับ ที่นอนลมสำหรับป้องกันการเกิดแผลกดทับ มีทั้งแบบเป็นลอนและรัง.

4. การดูแลผู้ป่วยใส่ท่อหลอดลมคอ 9 5. การดูแลแผลเจาะคอ 9 6. การดูดเสมหะ 10 7. การดูแลความสะอาดช ่องปาก 10 8. การให้อาหารทางสายยาง 11 9 การเจาะคอเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมทางเดิน. ผู้ป่วย เจาะคอ ผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งการเจาะคอเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการควบคุมทางเดินหายใจ นอกเหนือจากการใส่ท่อช่วย. 4. การดูดเสมหะโดยทางท่อหลอดลมคอหรือทาง oropharynx ซึ่งวิธีหลังจะกระตุ้น gag reflex ทำให้อาเจียนและมีโอกาสสำลักได้ 5 ของผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ = 0 % ข้อที่ 3.เพื่อให้ผู้ป่วยที่ ได้รับการเจาะคอได้ เตรียมความพร้อมก่อน กลับบ้าน

 • ราคา เครื่อง ปั๊ม คอนกรีต แบบ ลาก.
 • ปริมาตรพีระมิด.
 • แบนดิโดส เชียงใหม่.
 • เจมส์ จิ หน้า เดิม.
 • ซอสราดสเต็ก.
 • โรคเหงือกอักเสบ ppt.
 • แบคทีเรียวิทยา pdf.
 • บะหมี่ปู เยาวราช pantip.
 • ภาพวงกลมสีขาว.
 • ต่อสายยางเข้าเครื่องซักผ้า.
 • ข้อมูลสถิติ หมายถึง.
 • 25 องศาเท่ากับกี่ฟาเรนไฮ.
 • ตาราง9ช่อง กล้อง.
 • รวม พ ล็ อ ต นิยาย.
 • รายชื่อเทพนอร์ส.
 • รูปปลาวาฬการ์ตูน.
 • รังสี เอก ซ์ เฉพาะตัว คือ.
 • โค้ดสร้างเว็บ สําเร็จรูป.
 • ภาพวาดเครื่องใช้ไฟฟ้า.
 • The three musketeers season 2 pantip.
 • Nirvana ประวัติ.
 • การป้องกันสารเคมีเข้าสู่ร่างกาย.
 • ผมเปียน่ารัก เกาหลี.
 • ที่พักเกาะหมาก ราคาหลักร้อย.
 • รูปผู้หญิงหันหลังเศร้าๆ.
 • ปก vector.
 • แปลงไฟล์ cr2 เป็น jpg lightroom.
 • บาเลนเซีย สด.
 • โมห์ คือ.
 • โรค als อาการ.
 • ความมีน้ำใจของคนไทย.
 • กระจกตาเป็นแผล กี่วันหาย.
 • ไข่ไดโนเสาร์แช่น้ํา pantip.
 • ที่นั่ง premium economy eva air.
 • รองเท้าสุขภาพ oofos.
 • โพ ส รูป งาน แต่ง.
 • หัวหน้าหน่วยที่ 10.
 • ผู้หญิงใส่สูทเท่ๆ.
 • Itsy bitsy แปลว่า.
 • บทเรียน วัน สะ บา โต.
 • สระ ว่า ย น้ำ หมา เชียงราย.